"Copyright"

Of intellectuele eigendomsrechten

Eigendomsrecht:

Mijn website, logo’s, tekeningen, foto’s, werken , namen en in het algemeen al mijn communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij mij , als de maker ervan , liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van , en/of, wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag een koper van mijn werk bijvoorbeeld mijn tekeningen, foto’s, werken, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc… niet kopiëren of reproduceren zonder mijn voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming !!

Ook graag iets unieks aan je muur ?

Joost Leppens